Predaj povolení

 

Termíny predaja povolení na rok 2021 :

 

04.01.2021 Margecany, Obchodná 6 od 15:30 do 17:30

29.01.2021 Margecany, Obchodná 6 od 15:30 do 17:30

23.02.2021 OcÚ v Prakovciach od 15:30 do 17:30

12.03.2021 Gelnica, Mestský úrad od 15:30 do 17:30

06.04.2021 Margecany, Obchodná 6 od 15:30 do 17:30

22.05.2021 Margecany, Obchodná 6 od 9:00 do 11:00

 

 

 

 Predaj povoleniek v Margecanoch sa uskutoční na adrese : Obchodná 6, miestnosť č.7. (budova pošty – 1.poschodie)