Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica
Aktuality

SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A VÝBORU MO SRZ V GELNICI V ROKU 2019.

Správa pridaná.

List členom 2021

Výbor SRZ MO v Gelnici Vám už tradične písomnou aj elektronickou formou zasiela informácie o najdôležitejších plánovaných podujatiach našej MO a informáciu o platných cenách povolení na rok 2021.

Ceny povolení na rok 2021

Aktualizované ceny a termíny predaja povolení pre rok 2021

Oznam

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Gelnici oznamuje svojim členom, že z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva OLP/7694/2020, ktoré obmedzuje konanie hromadných podujatí nad 50 ľudí ruší konanie Výročnej členskej schôdze a presúva termín na neurčito. O stanovení nového termínu konania schôdze Vás bude včas informovať

Cenník ubytovania na RCH

Cenník ubytovania na Rybárskej chate VN Veľký Folkmár schválený výborom MO SRZ Gelnica dňa 2.6.2020 uznesením 15/2020 s účinnosťou od 1.7.2020

Oznam - Predaj povoleniek 4.5.2020

Výbor MO SRZ v Gelnici oznamuje svojim členom, že predaj povoleniek sa uskutoční v dňoch 4. mája 2020 a 20. mája 2020 na rybárskej chate pri VN Jaklovce od 15:00 do 17:00 hod.

Výročná Členská schôdza 2020

Výročná ČS sa uskutoční dňa 14.3.2020 o 08:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti výboru a MO za rok 2019

5. Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2020

6. Správa KK za rok 2019

7. Návrh Plánu hlavných úloh SRZ MO v Gelnici na rok 2020

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesenia

10. Záver

Pri prezentácii sú členovia povinní preukázať sa platným členským preukazom!!!

• 30.mája 2020 (posledná májová sobota), za predpokladu schválenia tohto termínu VČS, sa v priestoroch RCH pri VN Jaklovce uskutoční ČS spojená s pretekmi v LRU so začiatkom o 08:00 hodine. Prezentácia prebehne v čase od 7:30 hodiny do 8:00 hodiny.

 

Lovné miery MIN a MAX 2020

Lovné miery platne pre rok 2020.