Brigády

V roku 2021 sú plánované tieto brigády:

27.03.2021 -  výrub náletových drevín okolo prepadového a výpustného kanála pod VN Jaklovce a čistenie brehov VN

                   -  odstránenie popadaných drevín a stavba kaskád na Kojšovskom potoka

10.04.2021 -  čistenie brehov, výrub náletových drevín, kosenie a pozváranie zábradlia na VN Thurzov

24.04.2021 -  čistenie brehov, výrub náletových drevín, kosenie brehov a okolia RCH na VN Jaklovce

                   -  odstránenie popadaných drevín a stavba kaskád na Kojšovskom potoku

22.05.2021 -  čistenie brehov, výrub náletových drevín, kosenie brehov a okolia RCH na VN Jaklovce

                   -  odstránenie popadaných drevín a stavba kaskád na Kojšovskom potoku

 

Členovia MO SRZ v Gelnici sú povinní svoju účasť na brigáde vopred telefonicky nahlásiť zodpovednému vedúcemu brigády a doniesť so sebou potrebné náradie, inak im brigáda nebude uznaná!!!!!

 

            

Brigády je tiež možné odpracovať pri výstavbe prahov a kaskád na pstruhových potokoch kedykoľvek počas celého roka, ale po osobnom alebo telefonickom dohovore s členmi výboru.

Podobne, brigády na RD a RCH je možné odpracovať podľa potreby v priebehu roka po dohode so správcom p.O.Papcunom.

 

Dôležité upozornenie !

Každý člen SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti – zaplatiť členské do 31.marca  bežného roka. Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 50,00 €.

            Každý člen SRZ MO vo veku od 18 do 62 rokov v zmysle prijatého uznesenia VČS (mimo žien a dôchodcov ) je povinný v bežnom roku odpracovať 16 brigádnických hodín. Invalidi so 100% ZŤP sú bez povinnosti brigád, ostatní ZŤP majú povinnosť 1 brigády.

 

            Podľa prijatého uznesenia VČS povolenie na lov rýb v pstruhových vodách sa vydáva len členovi, ktorý odpracoval 8 brigádnických hodín v pstruhových revíroch.

Za každú neodpracovanú brigádu v roku 2019 v zmysle prijatého uznesenia VČS člen pri vydávaní povolení zaplatí  25,00 €.