Články > Motorove člny na VN Ružin

Motorove člny na VN Ružin

 

Kedže vnikajú dohady o použivaní člnov so spalovacímy motormy na VN Ružin, pokúsil som sa zistiť ako to naozaj je.

Obratil som sa n nášho predsedu Mo Srz Gelnica Pána Mgr. Miroslava Dubeckého z touto otázkou , ten sa obrátil na Okresný úrad životného prostredia v Gelnici (OUŽP GL)

 

Odpoved prišla takáto:

Dobrý deň p. Dubecký,

na Váš telefonický dopyt na plavbu po vodnej nádrži Ružín (označenie VN Ružín I, menšia VN určená na prečerpávanie má označenie VN Ružín II) Vám oznamujem, že plavbu upravujú 2 orgány svojimi dokumentami:

- Štát. plavebná správa - Plavebné opatrenie UVC č. 8/2010, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VD Ružín I

 link na opatrenie je http://www.sps.sk/jweb/_files/dokumenty/Plavebne_opatrenie/2010/POUVC08-2010.pdf

 

- KÚŽP Košice - orgán štátnej vodnej správy vo svojej vyhláške č.1/2003 o plavbe plavidiel so spaľovacími motormi - požiadal som KÚŽP o jej zaslanie v elektonickej podobe, avšak v súčasnosti majú veľa starostí s rozsiahlými povodňami - sú povodňový orgán pre Košický kraj - preto po ukľudnení situácie mi predmetnú vyhlášku pošlú a ja Vám ju obratom prepošlem.

Oba úrady a tiež polícia (má vlastný čln) kontroluje plavidlá a dodržiavanie predpisov. Plavidlá a povinnosti pri plavbe v jednotlivých kategóriách plavidiel sú uvedené v zákone č. 338/2000 z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvisiacich predpisoch.

V zásade, tak ako som uviedol v telefonickom rozhovore, je plavba plavidlami so spaľovacími motorm i povolená po VN Ružín v našom okrese Gelnica iba v úsekoch pri základni vodných športov Skinautique SNV (most - ústie toku Bystrá) a základni TU Košice (Kozinec - Marica).

S pozdravom Ing. Milan Turzák,

Obvodný úrad žívotného prostredia Spišská Nová Ves,

stále pracovisko Gelnica

 

Z uvedenej vyhlášky vypliva to že na VN Ružín je celkový zákaz použivani člnov zo spalovacimi motormy, vinimky tvoria len dve úseky:

1)Margecany most r. km 82,5 - 83,5 v dľžke 1km

 2) Kozinec- Bujanov r. km 77,0-78.0 v dľžke 1km

O vyjadrenie sme požiadli aj Krajský úrad životneho prostredia ktorý nam prislúbil ešte bližšie vyjadrenie.Z dôvodu povodní na východnom slovensku musíme na odpoved trochu počkat.

Članok vypracoval: Ondrej Papcun (spravca RD a RCH Jaklovce)