Zoznam miestnych rybárskych revírov

Revíry lovné :

Kaprový – Hnilec č.1 – rev.č. 4-0550–1–1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce, po cestný most pri obci Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera lipňa tymiánového – 30 cm.

 

Lososový – P – Perlovský potok – rev.č. 4–1900–4–1

Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.

 

Lososový – P – Kojšovský potok – rev.č. 4-1020-4-1

Kojšovský potok od ústia po pramene.

 

Lososový – P – Hnilec č.2 – re.č. 4-0560-4-1

Čiastkové povodie  rieky Hnilec od cestného mosta pri  Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolníckeho potoka v obci Mníšek nad Hnilcom. Lovná miera lipňa tymiánového – 30 cm.

 

Lososový – P – VN Thurzov č.1 a 2 rev.č. 4-3850-4-1

Vodná plocha nádrží pri meste Gelnica.

 

Lososový – P – VN Jaklovce – rev.č. 4-3400-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Jaklovce.

 

Revíry chovné (zákaz lovu):

Lososový – P – Vápenský potok – rev.č. 4-3100-4-2

Vápenský potok od ústia pod obcou Mníšek nad Hnilcom po pramene

 

Lososový – P – Medvedžo potok – rev.č. 4-1480-4-2

Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane.

 

Lososový – P – Thurzovský potok – rev.č. 4-2780-4-2

Thurzovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.

 

Lososový – P – Poľovnícky potok – rev.č. 4-1920-4-2

Poľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene.

 

Lososový – P – Predná dolina – rev.č. 4-2030-4-2

Potok Predná dolina od ústia nad obcou Veľký Folkmar po pramene.

 

Lososový – P – Žakarovský potok – rev.č. 4-4240-4-2

Žakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.

 

Lososový – P – Veľký Hutný potok – rev.č. 4-3150-4-2

Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene.

 

Lososový – P – Banský potok – rev.č. 4-0020-4-2

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.

 

Lososový – P – Jedlinský potok – rev.č. 4-0880-4-2

Jedlinský potok od ústia v obci Kojšov po pramene.