Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica
Aktuality

List členom 2019

Výbor SRZ MO v Gelnici Vám už tradične písomnou aj elektronickou formou zasiela informácie o najdôležitejších plánovaných podujatiach našej MO a informáciu o platných cenách povolení na rok 2019.

Ceny povolení na rok 2019

Aktualizované ceny a termíny predaja povolení pre rok 2019

Výročná Členská schôdza 2019

Výročná ČS sa uskutoční dňa 16.3.2019 o 08:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti výboru a MO za rok 2018

5. Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa KK za rok 2018

7. Návrh Plánu hlavných úloh SRZ MO v Gelnici na rok 2019

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesenia

10. Záver