Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica
Aktuality

List členom 2020

Výbor SRZ MO v Gelnici Vám už tradične písomnou aj elektronickou formou zasiela informácie o najdôležitejších plánovaných podujatiach našej MO a informáciu o platných cenách povolení na rok 2020.

Ceny povolení na rok 2020

Aktualizované ceny a termíny predaja povolení pre rok 2020

Výročná Členská schôdza 2020

Výročná ČS sa uskutoční dňa 14.3.2019 o 08:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti výboru a MO za rok 2019

5. Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2020

6. Správa KK za rok 2019

7. Návrh Plánu hlavných úloh SRZ MO v Gelnici na rok 2020

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesenia

10. Záver

Pri prezentácii sú členovia povinní preukázať sa platným členským preukazom!!!

• 30.mája 2020 (posledná májová sobota), za predpokladu schválenia tohto termínu VČS, sa v priestoroch RCH pri VN Jaklovce uskutoční ČS spojená s pretekmi v LRU so začiatkom o 08:00 hodine. Prezentácia prebehne v čase od 7:30 hodiny do 8:00 hodiny.

 

Lovné miery MIN a MAX 2020

Lovné miery platne pre rok 2020.

Výročná Členská schôdza 2019

Výročná ČS sa uskutoční dňa 16.3.2019 o 08:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti výboru a MO za rok 2018

5. Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa KK za rok 2018

7. Návrh Plánu hlavných úloh SRZ MO v Gelnici na rok 2019

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesenia

10. Záver